"चाचणी कबड्डी स्पर्धा २०१३"

कै. लक्ष्मीबाई चव्हाण
ट्रॉफी
स्व. मोहन (अण्णा) खानोलकर
ट्रॉफी
कै. बाबूराव चव्हाण
ट्रॉफी
स्व. मोहन (अण्णा) खानोलकर
ट्रॉफी
ज्युनिअर
मुली कुमारी गट
२० वर्षे आतील
वजन ६० किलो आतील
किशोरी गट मुली
१६ वर्षे आतील
वजन ५० किलो आतील
कुमार गट मुले
२० वर्षे आतील
वजन ६५ किलो आतील
किशोरी गट मुले
१६ वर्षे आतील
वजन ५० किलो आतील
 
 
कबड्डी .... हा मराठमोळ्या महाराष्ट्राचा लोकप्रिय खेळ! जनमान्यतेबरोबरच राजमान्यता लाभलेल्या या कबड्डी खेळाने देशाचीच नव्हे, तर आशिया खंडाची वेश ओलांडून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झेप घेतली आहे. हा खेळ एकाच सूरात (दमात) व एकाच नियमाने सर्वत्र खेळला जावा याकरिता भारतीय हौशी संघटनेची स्थापना होऊन आज जवळ जवळ सहा तपे होत आली. हे सर्व करण्यात व कबड्डीचा प्रचार व प्रसार करण्यास महाराष्ट्राचा सिंहाचा वाटा आहे हे कोणीच नाकारु शकणार नाही.